Καρκίνος του Τραχήλου της Μήτρας

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι νεοπλασία που αναπτύσσεται στον τράχηλο της μήτρας, σε αντίθεση με τον καρκίνο του ενδομητρίου που αναπτύσσεται στο σώμα της μήτρας.

Η διάγνωση και η θεραπεία αυτού του τύπου καρκίνου διαφέρει από εκείνες του καρκίνου του ενδομητρίου, ενώ προκαλείται σχεδόν πάντα από λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).

Στα αρχικά του στάδια, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας συχνά δεν έχει συμπτώματα και είναι πολύ πιθανό να ανιχνευθεί μέσω εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου (test Pap) του τραχήλου της μήτρας.

Τα συμπτώματα του προχωρημένου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας περιλαμβάνουν μη φυσιολογική κολπική αιμορραγία, πυελικό πόνο, κολπικές εκκρίσεις και πόνο κατά τη διάρκεια του σεξ.

  • Η διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας βασίζεται συνήθως στα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης, της κολποσκόπησης και της βιοψίας.
  • Περαιτέρω εξετάσεις βοηθούν στον προσδιορισμό του πόσο προχωρημένος είναι ο καρκίνος, π.χ. αξονική τομογραφία (CT), μαγνητική τομογραφία (MRI) και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET).
  • Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας «σταδιοποιείται» σύμφωνα με το μέγεθος του όγκου, τη συμμετοχή των λεμφαδένων και το εάν έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην επιλογή της καλύτερης θεραπείας.

Επιλογές θεραπείας για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

  • Η θεραπεία για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας εξαρτάται από το μέγεθος, τη θέση και το στάδιο του όγκου.
  • • Η χειρουργική είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διαχείρισης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στα αρχικά στάδια. H πιο προχωρημένη νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί με χημειοακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή στοχευμένες θεραπείες αλλά και ανοσοθεραπεία.
Scroll to Top