Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ενεργοποίηση Άυλης Συνταγογράφησης

  1. Στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης gov.gr επιλέξτε τον σύνδεσμο Άυλη Συνταγογράφηση
  2. Εισάγετε τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ σας ακολουθώντας τα βήματα που προκύπτουν.
  3. Δηλώστε αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση email.

Θα ζητηθεί από το σύστημα επιβεβαίωση των ανωτέρων με SMS/email αντίστοιχα.

  1. Ενημερώστε τη γραμματεία ότι προβήκατε σε αυτές τις ενέργειες, μέσω email ή τηλεφώνου.
  2. Η γραμματεία θα καταχωρήσει τη συνταγή/παραπεμπτικό που ζητήσετε και, αντί να την εκτυπώσει, μέσω του συστήματος συνταγογράφησης θα σταλεί ο κωδικός της με SMS και e-mail.
  3. Η εκτέλεση της συνταγής/παραπεμπτικού από τον φαρμακοποιό/διαγνωστικό κέντρο θα γίνει μόνο με τον κωδικό που έχει αποσταλεί από το σύστημα συνταγογράφησης.

Σε περίπτωση που το μήνυμα έχει χαθεί ή δεν έχετε πρόσβαση σε αυτό, η συνταγή θα μπορεί να εντοπίζεται και να εκτελείται μέσω του ΑΜΚΑ. 

Scroll to Top