Γενετική Συμβουλευτική

Γενετική Συμβουλευτική

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης με σκοπό τη γενετική συμβουλευτική θα εκτιμηθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης συγκεκριμένων τύπων καρκίνου ανάλογα με το οικογενειακό ιστορικό σας. Μπορεί να σας προταθεί να υποβληθείτε σε κάποιο γενετικό τεστ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είστε φορέας κληρονομούμενης μετάλλαξης σε κάποιο γονίδιο. Παράλληλα, θα σας προταθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και προληπτικών ελέγχων, διαγνωστικών εξετάσεων και προφυλακτικών θεραπειών, βασισμένο στο ατομικό, οικογενειακό και γενετικό ιστορικό σας.

Scroll to Top