Ανοσοθεραπεία

Ανοσοθεραπεία

H ανοσοθεραπεία στοχεύει στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος προκειμένου να αναγνωρίσει και να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα.

Χορηγείται ενδοφλέβια και πλέον χρησιμοποιείται σε αρκετές μορφές καρκίνου.

Οι παρενέργειες που σχετίζονται με την ανοσοθεραπεία προέρχονται από υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπισή τους είναι πολύ σημαντική.

Scroll to Top